9 Fév. 2014 El Punt a Vui article Quan els homes duran faldilles... …Durant el segle XX, les dones dels països occidentals van realitzar una veritable revolució mental, cultural, política i social: aconseguir portar pantalons. Existeixen un munt de testimonis de les reaccions de profunda hostilitat que va generar entre la població la visió de les primeres dones que feien seu un atribut masculí.…
Traduction automatique …
article Quand les hommes en jupes etc. …Au cours du XXe siècle, les femmes des pays occidentaux a fait une révolution véritable mentale, culturelle, politique et sociale : obtenir le pantalon de l'usure. Il y a beaucoup de témoignages des réactions d'hostilité profonde qui a généré chez la population la vision des premières femmes qui fait d'elle un attribut masculin.…